In de training “Toekomstbestendig ondernemen” houden wij je een persoonlijke en zakelijke spiegel voor. Je maakt kennis met ons canvas ”Spiegel je business”. Op basis hiervan ontdek je welke factoren van invloed zijn op de toekomstbestendigheid van je onderneming. Aan de hand van deze werkwijze:

houden wij je een persoonlijke spiegel voor;

ga je kritisch nadenken over je bedrijf, je klant en je omgeving;

stimuleren we creativiteit en innovatie;

heb je een frisse kijk op marketing en je interne organisatie;

benadrukken we het belang van financieel inzicht.

Tijdens de training doorloop je stapsgewijs ons canvas en behandelen we achtereenvolgens de volgende onderwerpen: successen, bedrijfsidee, product en markt, omgeving, marketing, organisatie en financieel.

Na het volgen van deze training heb je een nieuwe kijk op je bedrijf. Op basis van nieuwe inzichten en diverse handreikingen kan je op gestructureerde wijze aan de slag om je bedrijf toekomst besteding te maken. Deze training is een goed begin maar er is meer voor nodig. Na deze trainingen volg je dan ook nog drie andere verdiepende trainingen om daadwerkelijk stappen te zetten op het gebied van vernieuwen, verkopen en financiën.  

Tevens ga je als ondernemer aan de slag met jouw persoonlijke werkboek ‘Toekomstbestendig ondernemen’. Zo zet je gestructureerde stappen richting jouw toekomst.

 

Ga terug naar 'Spiegel je business'