Klankbord voor ondernemers

Ben je als ondernemer al enige tijd actief met je bedrijf? Je loopt dan vast en zeker tegen verschillende vraagstukken aan. Wil je deze vraagstukken of bijvoorbeeld de stand van zaken eens bespreken met een onafhankelijke ervaren coach? Het Startersloket fungeert als deskundig sparringpartner en kan jou als ondernemer een spiegel voor houden. Veelal leidt dit tot nieuwe inzichten en antwoorden.

Specifieke onderwerpen die veel besproken worden zijn bijvoorbeeld:

Franchise

Bedrijfsoverdracht- en overname

Financiering

Groei / verdienmodellen

Marketing / Social Media

Werkwijze

De invulling van dit begeleidingstraject is altijd maatwerk. In het eerste gesprek brengen we jouw vraagstukken in kaart en stellen we gezamenlijk een plan van aanpak op. Op basis van dit plan maken we een schatting van het benodigd aantal uren en stellen we een offerte op maat voor jou op.

Gratis hulp (subsidie)

In sommige gevallen zijn er gesubsidieerde trajecten aan te vragen om kosteloos begeleid te worden bij het (door) ontwikkelen en toekomstbestendig maken van je onderneming. Het Startersloket heeft onder de naam ‘Spiegel je business’ verschillende begeleidingsvormen hiervoor ontwikkeld. Of je in aanmerking komt voor deze kosteloze begeleiding hangt onder andere af van jouw specifieke situatie. Lees hier meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden van de landelijke subsidieregeling ‘Toekomstproof’.

Begeleiding aanvragen of meer informatie? Vul dan onderstaande contactformulier in, we nemen dan snel contact met je op.

< terug naar overzicht

Individuele begeleiding