Onze visie is het creëren van een dynamische en ondersteunende omgeving voor zowel startende als gevestigde ondernemers waarbij we hen voorzien van de nodige kennis, tools en netwerkmogelijkheden om succesvol te kunnen gedijen in de ondernemerswereld van vandaag en morgen. Bij Stichting Startersloket geloven we in het potentieel van ondernemerschap als katalysator voor werkgelegenheid, innovatie, economische groei en individuele ontplooiing.

Wij streven ernaar om een toegankelijk en inclusief platform te zijn, waar (startende) ondernemers ongeacht hun achtergrond, ervaring of branche, een plek vinden om te leren, te groeien en te bloeien. Door middel van gepersonaliseerde begeleiding, educatieve programma's, en toegang tot relevante hulpmiddelen, willen we het zelfvertrouwen van (startende) ondernemers vergroten en hen empoweren om met succes hun ideeën om te zetten in bloeiende bedrijven.

Onze visie omvat ook het stimuleren van een cultuur van samenwerking en kennisdeling tussen ondernemers, mentoren, experts, onderwijs en lokale overheden. We streven naar een ecosysteem waarin kansen voor groei worden gemaximaliseerd door synergieën te creëren en waarbij het delen van ervaringen en best practices een essentieel onderdeel is.

Stichting Startersloket ziet een toekomst waarin ondernemerschap als arbeidsvorm op de juiste wijze wordt gestimuleerd en ondersteund als een krachtig instrument voor persoonlijke, sociale en economische vooruitgang. We willen een voortrekkersrol spelen in het creëren van een toekomstbestendig en duurzaam ondernemersklimaat dat niet alleen nieuwe bedrijven voortbrengt, maar ook de veerkracht en innovatiekracht van het bestaande bedrijfsleven en onze samenleving versterkt.

Samengevat streven we ernaar om dé toonaangevende plek te zijn waar de passie van zowel startende als bestaande ondernemers wordt omgezet in toekomstbestendige en succesvolle bedrijven die bijdragen aan persoonlijk welzijn, economische welvaart en sociale cohesie.

Wil je meer weten over onze organisatie, ons team en onze missie, bezoek hieronder dan onze 'over ons' pagina of lees onze 'missie'.

Over ons   Missie Startersloket