Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
         
 

Stimuleren

Het Startersloket is gespecialiseerd in het verzorgen van informatieve trainingen gericht op het ondernemerschap. Het aantal fysieke trainingen per gemeente/regio is afhankelijk van het aantal inwoners én uiteraard de wensen vanuit de gemeente.

Wij verzorgen per 20.000 inwoners op jaarbasis 1 fysieke training die aansluit bij de doelgroep. Hierbij is het mogelijk om namens de gemeente eigen inbreng te hebben tijdens een dergelijke training.

Voordelen van fysieke trainingen

  • Inspireren van deelnemers;
  • Kleine groepen (15-25 personen);
  • Veel ruimte voor persoonlijke interactie;
  • Netwerken en verbinden spelen een belangrijke rol;
  • Training vinden plaats op het gemeentehuis;
  • Wethouder en/of accountmanager gemeente kunnen een inhoudelijke bijdrage leveren.

Onderwijs

Ondernemerschap en ondernemend gedrag wordt steeds belangrijker binnen de maatschappij. Reden genoeg om namens het Startersloket kennis te brengen én te delen met het onderwijs - voornamelijk binnen het MBO. Onze specialisten zijn in onderling overleg inzetbaar voor het begeleiden van projecten en/of het verzorgen van gastlessen in opdracht van de gemeente. Per 15.000 inwoners zijn wij 1 uur beschikbaar.

Aanjager Startersloket

Stichting Startersloket zal binnen het onderdeel ‘inspireren’ een regionale aanjager aanstellen. Deze persoon is de verbindende factor, zoals er in het verleden een adviseur was vanuit de KvK. Deze aanjager spreekt de taal van de (startende) ondernemer en zzp’er, kan de wensen van de doelgroep vertalen naar relevante trainingen en activiteiten en heeft een relevant netwerk. Tevens verzorgt deze persoon de trainingen en de coördinatie hiervan. De aanjager is ook beschikbaar voor gastlessen/projectondersteuning binnen het onderwijs en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de aangesloten gemeente en ondernemers- en netwerkverenigingen. Hierbij is ons doel om gedurende het jaar actief en zichtbaar te werken aan het verbeteren van het ondernemersklimaat.

COVID-19

Het organiseren en verzorgen van fysieke trainingen en netwerk activiteiten zal enkel doorgang vinden wanneer de op dat moment geldende corona richtlijnen dit ook toelaten.

Blog

Extra aandachtspunten voor btw-aangifte 4e kwartaal 2021


Geen belasting tot een winst van € 30.339,- in 2022 als (startende) ondernemer


Lees meer