Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
         
 

Ondernemersdienstverlening binnen de gemeente

Elke gemeente staat voor de uitdaging om de komende periode voor zowel de burger als het bedrijfsleven op vele vlakken aantrekkelijk en concurrerend te zijn en te blijven. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht worden er volop meerjarige visie- en beleidsplannen gevormd en nieuwe speerpunten benoemd. Het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap binnen de gemeente vormt, zeker ook in deze tijd, een grote economische uitdaging voor elke gemeente.

aandacht voor een gezond ondernemersklimaat

Belang ondernemerschap

Verschillende adviserende instanties benadrukken het belang van een goede ondernemersdienstverlening t.b.v. een gezond en vitaal ondernemersklimaat binnen de gemeente. Zo blijkt er uit een onderzoek van Platform 31 dat een goed beleid voor (startende) ondernemers van groot belang is ter behoud en versterking van de regionale economie, maar dat dit bij veel gemeenten nog niet goed geregeld is. De VNG onderschrijft middels 10 adviezen ook het belang van goede ondernemersdienstverlening. Succesvol ondernemerschap is dus een onmisbare factor bij het bouwen aan en het verstreken van een gezond economisch klimaat binnen de gemeente. Ondernemerschap stimuleert de lokale bedrijvigheid en bevorderd op de lange termijn ook werkgelegenheid, innovatie en duurzaamheid. Een gezond ondernemersklimaat ontstaat onder andere door goede gemeentelijke voorzieningen gericht op kennisdeling en samenwerking op het gebied van ondernemerschap.

Stichting Startersloket

Stichting Startersloket is gespecialiseerd in het thema ondernemerschap en kan ook jouw gemeente helpen om de dienstverlening op dit gebied vorm te geven. Wij ontzorgen inmiddels al 20 gemeenten. Zij maken met succes gebruik van het Startersloket om zowel de startende als gevestigde ondernemer te faciliteren, te informeren en te inspireren. Hieronder lees je per doelgroep in het kort wat de mogelijkheden zijn:

1. De startende ondernemer

Voor veel inwoners is het ondernemerschap een lang gekoesterde droom of een passende kans op werk en inkomen. Een (startende) ondernemer geeft hiervoor vaak veel zekerheden op. Een goede voorbereiding is dan ook essentieel om weloverwogen van start te gaan en succesvol te zijn als ondernemer. Zoals reeds aangegeven is ondernemerschap belangrijk voor de lokale dynamiek en werkgelegenheid. Een goede voorbereiding vergroot de kans op succes en verkleint de druk op sociale voorzieningen zoals de WW en de BBZ. Wil je als gemeente ook werken aan de vormgeving en/of verbetering van de dienstverlening voor startende ondernemers? Hier lees je meer informatie over de mogelijkheden die Stichting Startersloket biedt om op praktische en eigentijdse wijze aan de slag te gaan met deze uitdaging. 

2. De gevestigde ondernemer

Stichting Startersloket is er, ondanks de naamstelling, niet alleen voor de startende ondernemer maar ook voor de gevestigde ondernemer binnen de gemeente. Vooral bij zzp’ers en het klein MKB (tot ca. 10 medewerkers) is de behoefte aan informatie, ondersteuning en inspiratie groot. Ondernemers staan voor de uitdagingen om hun bedrijf levensvatbaar te houden en toekomstbestendig te maken. Ter behoud en versterking van de economische structuur is het voor elke gemeente dus belangrijk om te investeren in de reeds aanwezige ondernemers. Zowel binnen het economische als social domein kan stichting Startersloket onder de naam 'Spiegel je business" bestaande ondernemers zowel groepsgewijs als individueel ondersteunen. Hieronder lees je meer over het ondernemersprogramma "Spiegel je business'. Meer weten over de individuele begeleiding van ondernemers klik dan hier.

Ondernemersprogramma Spiegel je business

Stichting Startersloket heeft tijdens de coronacrisis een speciaal online ondernemersprogramma ontwikkelend waarmee ondernemers groepsgewijs werken aan de toekomstbestendigheid van hun bedrijf. Binnen dit programma is er aandacht voor onder andere toekomst gerichtheid ondernemen, creativiteit, marketing en financieel gezond ondernemen. Diverse gemeenten hebben dit volledig verzorgde programma reeds ingezet als onderdeel van hun herstelagenda. Meer informatie over de inhoud van dit programma lees je hier.

Heb je vragen of wil je graag direct contact met Stichting Startersloket? Vul dan onderstaand contactformulier in of neem telefonisch contact op met Joeri Goede of Frank Baltes: 085-4881233  

Contactformulier

Blog

Extra aandachtspunten voor btw-aangifte 4e kwartaal 2021


Geen belasting tot een winst van € 30.339,- in 2022 als (startende) ondernemer


Lees meer

Nieuws

Ondernemers meer tijd voor aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten

Ondernemers krijgen 2 weken langer om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het 4e kwartaal van 2021 aan te vragen. Het loket sluit op 11 februari 2022 om 17.00 uur. Aanleiding voor deze langere openstelling is de goedkeuring van de Europese Commissie voor de eenmalige verlaging van de omzetverliesdrempel van 30 % naar 20 %. Deze aanpassing van de TVL is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

Startende ondernemers draaien meer omzet dan ze vooraf verwachtten

Startende ondernemers draaien meestal meer omzet dan ze van tevoren hadden ingeschat. Dit blijkt uit onderzoek van de onlinebank Knab. De helft van deze ondernemers doet het in de eerste drie jaar qua omzet al boven verwachting.

Lees meer