Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
         
 

Ondanks lockdown meer startende ondernemers en minder stoppers

08 januari 2021

Het aantal stoppende bedrijven, de zogeheten 'stoppers', is in de maand december 2020 met 11% afgenomen ten opzichte van dezelfde maand in 2019. In de laatste maand van het vorige jaar waren er 16.725 stoppers, 11% minder dan in december 2019. Het aantal startende ondernemingen steeg met maar liefst 19% ten opzichte van december 2019, van 20.478 naar 24.351.

Dit blijkt uit de maandelijkse Trendrapportage Bedrijfsleven, die KVK deze week voor de vierde keer publiceert. De groei van het aantal starters is opmerkelijk. Alleen de maand juni liet een grotere stijging van het aantal starters zien, toen waren het er 20% meer dan in juni 2019. Het totaal aantal Nederlandse bedrijven bedroeg op 1 januari 2.078.716.

De groei van het aantal starters is ook terug te zien in het aantal bezoekers op het startersplatform ikwordzzper.nl. Martijn Pennekamp, oprichter van ikwordzzper.nl, ziet een flinke stijging van het aantal bezoekers. "In de eerste week van december lanceerden we ons compleet vernieuwde platform en die maand ontvingen we maar liefst 80.000 bezoekers. Ook zagen we dat bezoekers gemiddeld meer artikelen lezen; een sterke indicatie dat zij zich serieus aan het informeren zijn."

Minder starters in horeca, sterke groei detailhandel

Splitsen we de starters uit naar sectoren, dan springen een aantal branches eruit. Zo was in de horeca sprake van een krimp van 20% van het aantal starters ten opzichte van een jaar eerder. Toch waren er nog altijd 688 horecaondernemers die het aandurfden om een bedrijf te starten. In de detailhandel was juist sprake van een sterke groei van het aantal starters; van 2.390 in 2019 naar 3.767 in 2020, een toename van 58%. In het bijzonder internet-detailhandel groeit sterk.

Impact corona-crisis op bedrijfsleven

De coronacrisis weerspiegelt zich in verschillende sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven. Dit is te zien in onderstaande figuur die de veranderingen binnen enkele sectoren laat zien. KVK heeft Joris Knoben, hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Nijmegen School of Management van de Radboud Universiteit, gevraagd de cijfers uit de trendrapportage te duiden. Volgens Knoben laat deze rapportage de grote verschillen in impact van de coronacrisis tussen sectoren duidelijk zien.

 

Knoben: ‘Detailhandel via webwinkels is ‘booming’ en ook de bedrijven die alle bestellingen van de webwinkels logistiek afhandelen zitten in de lift. In de horeca is de dynamiek fors afgenomen. Ondernemers die vrijwillig willen stoppen hebben dat inmiddels gedaan. De anderen proberen het met de steun van de overheid uit te zingen; tot nu toe met succes getuige het nog steeds enorm lage aantal faillissementen. De coronacrisis leidt dus tot grotere verschillen tussen sectoren en dat is iets om in toekomstig beleid rekening mee te houden.”

Stoppers in de sector Financiële instellingen

Een bovengemiddeld sterke daling van het aantal stoppers, is te zien in de sector `Financiële instellingen’. Deze sector had met 241 stoppers 33% minder stoppers dan in 2019 (362). Het sterkst is deze afname waarneembaar in de branches`Vermogensbeheer’ (-49%) en `Kredietverstrekking’ (-40%). Overigens is niet overal in Nederland sprake van een afname van het aantal stoppers. De Trendrapportage Bedrijfsleven laat voor de maand december namelijk een - minieme - groei van het aantal stoppers zien voor de agglomeratie Haarlem (0,3%) en de Zaanstreek (0,5%).

Dalende trend in aantal faillissementen zet door

De vierde KVK Trendrapportage Bedrijfsleven laat duidelijk zien dat de dalende trend in het aantal faillissementen doorzet in december. Was er in december 2019 nog sprake van 240 faillissementen, in december 2020 waren het er 161. Deze afname van 33% is wel de laagste van de laatste drie maanden van 2020.

Bron: ikwordzzper.nl

Dossier: Coronavirus

Klik hier om ons dossier over het coronavirus te lezen. Zo ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Blog

5 tips om als ondernemer jouw creativiteit aan te wakkeren


3 zaken die je kunt doen om financieel gezond te ondernemen


Lees meer

Nieuws

Corona steunpakket voor ondernemers voortgezet, aanvragen Tozo, TVL en TONK tot eind september

Het demissionaire kabinet heeft besloten om de steunregelingen TVL, TONK en Tozo met 3 maanden te verlengen, tot eind  september. Het huidige steunpakket zou eerst op 1 juli aflopen. De voorwaarden voor Tozo 5 blijven ongewijzigd. Wel komt de focus meer te liggen op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan.

CPB: Minder coronasteun voor zwakkere bedrijven na volgend kwartaal

Het kabinet doet er goed aan het huidige coronasteunbeleid na het volgende kwartaal aan te passen, zegt directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau (CPB), een belangrijke adviseur voor overheidsbeleid. In plaats van brede ondersteuning, moet het kabinet zich volgens hem richten op herstel bij levensvatbare bedrijven en zwakkere ondernemingen niet meer overeind houden.

Lees meer