Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
         
 

Fiscale Oudedagsreserve voor een zelfstandig ondernemer

Indien jij als zelfstandig ondernemer een oudedagsvoorziening wilt opbouwen, zonder geld te onttrekken aan jouw onderneming, dan kan je een deel van jouw winst reserveren voor een oudedagsreserve. Voorheen werd dit ook wel fiscale oudedagsreserve (FOR) genoemd. Dat is het deel waarover jij als zelfstandig ondernemer uitstel van belastingheffing ontvangt. Je kunt deze oudedagsreserve later, bijvoorbeeld als je met pensioen gaat, omzetten naar een lijfrente. Op dat moment vindt belastingheffing plaats over de lijfrentetermijnen.

Wat zijn de voorwaarden voor de opbouw van een oudedagsreserve (FOR)?

Wat is de FOR?

Voor de opbouw van een oudedagsreserve gelden voorwaarden. De belangrijkste zijn dat een zzp’er moet voldoen aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar voor zijn onderneming gewerkt) en nog niet de AOW leeftijd heeft bereikt. Een oudedagsreserve is alleen mogelijk voor een zzp’er die over zijn winst inkomstenbelasting betaalt.

Maximaal te reserveren

De maximale reservering van de oudedagsreserve voor 2021 is 9,44% van de winst uit onderneming. Dus voor belastingaftrek! Dit percentage wordt verlaagd bij iedere verdere verhoging van de pensioen richtleeftijd met een jaar.

Het maximumbedrag voor 2021 ligt op € 9.395,- Als je naast een FOR ook stort in een lijfrente voorziening (dus ook een bankspaarrekening) moet je dit bedrag in mindering brengen op het maximum van je FOR. Tevens is het bedrag gemaximeerd tot het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar.

Zo gebruik je het fiscale voordeel voor je pensioen

Je kunt de FOR voor je AOW leeftijd geheel of gedeeltelijk afstorten als lijfrente. Als je deze vanaf de AOW datum laat uitkeren betaal je inkomstenbelasting over deze uitkeringen. Dit is aantrekkelijk omdat je na het bereiken van de AOW-leeftijd minder inkomstenbelasting betaalt dan daarvoor.

Voorwaarden van de fiscus

De fiscus wil er zeker van zijn dat de uitgestelde belasting ook daadwerkelijk geïnd kan worden. De hoogte van de oudedagsreserve is daarom beperkt het "ondernemingsvermogen", wat eigenlijk hetzelfde is als het eigen vermogen. Dus als jouw bedrijf een eigen vermogen heeft van € 100.000,- mag je nooit meer dan dat bedrag in totaal aan oudedagsreserve opsparen.

Risico

In de uitgestelde betaling van inkomstenbelasting schuilt ook een gevaar. als je stopt met je bedrijf moet je afrekenen met de Belastingdienst. Er zijn ondernemers die hier geen bedrag voor achter de hand houden. Als je een Oudedagsreserve wilt gaan gebruiken is het dus wijs om het geld daadwerkelijk apart te zetten. Het is verstandig om je hierover te laten adviseren door een financieel adviseur.

Zo ga je slim om met de FOR

Als je de FOR slim en verstandig gebruikt is hij zeer geschikt als financiële buffer. Je kunt bij de start van je bedrijf beginnen met de FOR en dit geld ook daadwerkelijk apart te zetten. Heb je eenmaal een buffer waar jij je prettig bij voelt, dan kun (een deel van) je FOR overhevelen naar lijfrente. Je kunt vervolgens jaarlijks een deel van je FOR 'afromen' en in een lijfrente storten. Op deze manier maak je gebruik van de flexibiliteit van de FOR én van voordelen op het gebied van veiligheid en rendement van lijfrente.

In het artikel "manieren om je pensioen te regelen als zelfstandig ondernemer" vind je manieren om je pensioen te regelen als ondernemer.

agenda

Data ophalen ...

Blog

Vijf zaken waar je op moet letten bij de btw-aangifte over het vierde kwartaal


Hoe kom je aan je 1e klanten?


Lees meer

Nieuws

Opnieuw minder NOW-steun: 74.000 aanvragen toegekend in vierde ronde

Uitkeringsinstantie UWV heeft ruim 74.000 aanvragen van werkgevers toegekend in de vierde ronde van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarmee is de noodzaak onder ondernemers voor loonsubsidie opnieuw afgenomen.

Koolmees: gemeenten moeten ruimhartiger omgaan met TONK-regeling

Minister Koolmees wil dat gemeenten ruimhartiger omgaan met de TONK-regeling., Zondag meldde de NOS dat veel minder van die regeling wordt gebruikgemaakt dan verwacht. De TONK is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis bijvoorbeeld hun woonlasten niet kunnen betalen. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Lees meer