Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
         
 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers die minimaal 20 % minder omzet verwachten, kunnen bij uitkeringsinstantie UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. 

Update 1-9-2020

NOW 3

De NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten en wordt verlengd van 1 oktober 2020 tot eind juni 2021 onder de naam NOW 3. De regeling wordt in 3 tijdvakken van elk 3 maanden opgedeeld. Voor elk tijdvak kun je de keuze maken of je een aanvraag doet. Doel van de NOW 3 is werkgelegenheid zo veel mogelijk te behouden, maar ook werkgevers en werknemers voor te bereiden op ‘de nieuwe economische situatie’, aldus het kabinet.

Een aantal voorwaarden zijn gewijzigd per 1 oktober:

 • NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
 • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.
 • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
 • De korting die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Nog niet alles details zijn al bekend. Lees hier de actuele stand van zaken.

 

Update 22 mei 2020

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW2)

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

NOW 1

De maatregel is omgedoopt tot Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De regeling geldt ook voor werknemers met een flexibel contract en voor oproepkrachten.

Op 31 maart is bekend gemaakt hoe de NOW-regeling er exact uit gaat zien en per heden zijn de loketten van het UWV open voor het indienen van aanvragen.

Checklist

Je kunt als ondernemer vanaf maandag 6 april 2020, vanaf 9.00 uur NOW aanvragen met het aanvraagformulier dat dan op de website van het UWV staat. Houd vooraf onderstaande gegevens bij de hand:

 • Je bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon
 • Als je werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer. Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.
 • Het loonheffingennummer 
  Voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • De 3 maanden waarover je minstens 20% omzetverlies verwacht
 • Het verwachte percentage omzetverlies in die periode
 • Het rekeningnummer en de tenaamstelling. Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. Wij maken de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.
 • Een kopie van uw bankafschrift (scan of schermafbeelding). Dit is een afschrift van de bankrekening die we hierboven noemen. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Let op: je kunt alleen een Nederlands adres en rekeningnummer opgeven.

Op de aanvraag moet je een intentieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaar je dat:

 • Je de juiste informatie heeft ingevuld en volledig bent geweest
 • Je begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag
 • Je bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen
 • Er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd
 • Je akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dossier: Coronavirus

Klik hier om ons dossier over het coronavirus te lezen. Zo ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. 

Nieuws

Record: acht op de tien mkb'ers wil bedrijf verkopen door coronacrisis

Je eigen bedrijf verkopen: 8 op de 10 Nederlandse ondernemers in het mkb zou dit doen als ze er een goede prijs voor kregen. Het aantal geïnteresseerden in verkoop is fors gestegen door de coronacrisis. De verkoopbereidheid was in Nederland nog nooit zo groot.

Ondernemers kunnen nog tot 1 januari belastinguitstel aanvragen

Ondernemers die door de coronacrisis in zwaar weer verkeren, kunnen nog tot 1 januari 2021 uitstel van belastingen aanvragen. Hiertoe is besloten vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) dinsdag.

Lees meer
Lees meer

Kennisbank

Hier vind je handige artikelen Lees meer
Start met het stappenplan van het Startersloket
Starten met je uurtarief
Welke aftrekposten heb ik als ondernemer?
Lees meer